Grundkursus for konkret godkendte døgnpleje- og aflastningsfamilier

I januar 2006 blev det i forbindelse med Anbringelsesreformens indførelse obligatorisk, at alle plejefamiler skulle gennemføre et grundkursus som et led i godkendelsesproceduren.

Der er tale om et 4 dages grundkursus, som skal give de bedst mulige rammer og forudsætninger for at varetage familieplejearbejdet. 


Kursets indhold:  
Kursusmaterialet har fået navnet KRITH, som står for:

 1. Kompetencer
 2. Ressourcer og relationer
 3. Inddragelse
 4. Tillid, trivsel og tilknytning
 5. Hverdagsliv

Kurset er bygget op omkring 6 læringsmål, således at I efter kurset :

 1. Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns trivsel, og løbende søger at tilegne jer ny viden og nye handlekompetancer som plejeforældre.
   
 2. Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets eller den unges liv, og drage omsorg for et barn eller ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov.
   
 3. Kan fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling gennem inddragelse af barnet eller den unge selv i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid.
   
 4. Kan støtte barnet i samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk med udgangspunkt i barnets bedste og kan indgå i et trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt samarbejde.
   
 5. Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med de professionelle omkring barnet til barnets bedste.
   
 6. Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen.
   

Kurset afholdes på:

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup
 

Kursusmateriale kan hentes I PDF format her

Grundkursus for netværksfamilier

Dette grundkursus løber ligeledes over 4 dage. Der arbejdes med de samme læringsmål, som det ovenstående kursus, men er tilrettelagt, så der inddrages og arbejdes med de dilemmaer og problemstillinger, der kan være i at indgå som aflastnings- eller døgnplejefamilier for et barn fra ens eget netværk eller slægt.

Der er max. 10 deltagere på kurset og de vil alle være netværksaflastnings – eller plejefamilier.
 

Kurset afholdes på:

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup
 

Forplejning:
Der er fuld forplejning på kurset. 
 

Underviser:
Socialrådgiver/Familieplejekonsulent Britta Lund Nielsen  

 

Kursusarrangør:
Børne- og familiekonsulenten
v.Britta Lund Nielsen
Østerballevej 56
5450 Otterup


Tlf.41430456
E-mail: brittalundnielsen@mail.dk

Grupper for netværksplejefamilier

Som netværksplejefamilie kan I opleve, at stå meget alene med de mange udfordringer der er ved, at have et barn fra netværket i pleje eller aflastning.

Derfor er det vigtigt, at have et sted, hvor man kan:

 • Fortælle om de mange svære ting, man slås med
 • Kan udveksle erfaringer med nogen i samme situation
 • Kan få andres forslag til, hvordan forskellige udfordringer kan imødegås
 • Kan få faglig hjælp, som gør at man bevarer gejsten og kommer videre på en mere hensigtsmæssig måde

Mødestruktur:
I tilbydes, at komme i gruppe sammen med andre i samme situation.

 • Der er 8 personer i en gruppe
 • Vi mødes 3 timer ad gangen
 • Vi mødes 1 gang om måneden
 • Vi mødes 6 gange – med mulighed for fortsættelse

Grupperne møde på: Solsikkevej 3, Odense C
For mere information ring på mobil: 4143 0456 – eller skriv til brittalundnielsen@mail.dk