Temakurser for netværksplejefamilier

Dette kursusprogram er til jer, som er netværksplejefamilier. Det er jeres familie-plejekonsulent, der bevilger kurserne til jer efter ansøgning/forespørgsel fra jer eller anbefaling fra dem. Alle kurserne er planlagt, så det vil være en vekselvirkning mellem oplæg,fiilmklip, gruppearbejde og drøftelser ud fra egne erfaringer.

 

Kursus: Børn med traumer

Mange børn har oplevet traumatiske hændelser og det medfører ofte efterreaktioner.
Efterreaktioner er som udgangspunkt sindets måde at hjælpe barnet på med hensyn til, at forstå og bearbejde det hændte. 
I mentaliseringsteorien tænker man, at de voksne omkring barnet er de edste til at hjælpe barnet igennem traumerne. Vi vil på temadagen arbejde med, hvad et traume er, hvordan det påvirker barnet og hvordan I som plejeforældre hjælper barnet bedst.

 

Kursus: Mentalisering og spejling

I vil som plejefamilie angiveligvis opleve af og til, at jeres plejebarn ikke vil korrigeres af jer og derved kan I ikke hjælpe barnet til at få ændret på sin adfærd. Men når et barn har været omsorgssvigtet kommer det ofte til at betragte de voksne som fjender, og så beskytter de sig selv ved at kæmpe i mod eller overtilpasse sig.

På denne temadag vil I få mere viden om dette, og I vil stifte bekendtskab med spejling og mentalisering, som nye veje ind til barnet - uden at det vælger jer fra.

 

Kursus: Børn og stress

Siden jeg tog min efteruddannelse som stresscoach i 2016 har jeg været optaget af, hvorfor så mange rammes af stress – også børn. Man véd at stress smitter!.

Hvis I har en hverdag, hvor kalenderen er helt fyldt op, og i samtidig oplever, at have for lidt overskud, have tankemylder, være træt, sove dårligt, være ukoncentreret, være irritabel, mangle appetit og være aggressiv, så har I nogle af tegnene på stress. Jeres plejebarn har givetvis også nogle af tegnene. Hvis det er tilfældet vil denne temadag kunne give jer viden og nye handlemuligheder, så I kan forebygge yderligere stress i jeres familie. Hvis I blot har besluttet jer for at ændre på situationen.

 

Kursus: Børn og følelser

Børn kan have rigtig svært ved at regulere deres følelser – og nogle børn bruger mest følelsen vrede.

Vi vil ud fra følelses-kompasset arbejde med de 8 grundlæggende følelser. Endvidere vil vi arbejde med, hvordan man bliver ”sit barns anker”, når barnet har intense følelser og tanker. Vi vil også arbejde med, hvordan børn kan lære mere selvkontrol ved hjælp
af bl.a. rolige, ansvarlige og mentaliserende voksne.

 

Kursus: Når børn bekymrer dig for meget – hvad så?

Jeg vil tage udgangspunkt i bogen ”Når du bekymrer dig for meget – hvad så?”
Den har som udgangspunkt, at børn der bekymrer sig meget har svært ved at udfolde sig. De undgår situationer og ting, som de er bange for. Angsten kan vokse og brede sig, og det kan være svært for den voksne at berolige barnet.

Vi ved om bekymringer og angst, at det ofte starter med tanker, så kommer følelser og handlinger. Det er derfor vigtigt, at have fokus på alternative tanker – og positive tanker.

Vi vil på kurset sætte fokus på, hvordan barnet sammen med den voksne kan sætte ord på angsten og lære at tale om den – og dermed lære at leve med den.

 

Kursussted: 
Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup


Forplejning:
Kurset er med fuld forplejning.

Kursusarrangør:
Børn og familiekonsulenten
v. Britta Lund Nielsen
Østerballevej 56
5450 Otterup
Tlf. 41 43 04 56
E-mail: brittalundnielsen@mail.dk

 

Efteruddannelseskursus for netværksplejefamilier 

Her er et kursus til jer, der i en periode har været i  gang som netværkspleje-familie. Nogle af de udfordringer I måske har mødt undervejs i forløbet kunne være:

  • Hvordan kan vi sikre et godt samarbejde med barnets forældre og det øvrige netværk?
  • Hvordan skal vi samarbejdet med forvaltningen og andre  samarbejdspartnere?
  • Hvordan sikrer vi, at barnet udvikler sig bedst muligt herunder introduktion af begrebet mentalisering.
  • Hvordan skaber vi et godt forhold til barnet -  det der kaldes  en god relation og en tryg tilknytning? 
  • Hvordan hjælper vi barnet bedst, hvis det er i krise,  reagerer på de tab, som det har været udsat for eller er i en loyalitetskonflikt mellem os og dets biologiske forældre?

Disse emner vil vi arbejde med på dette 2-dages kursus.  
Kurset vil blive tilrettelagt, så der vil være oplæg fra underviseren, drøftelser i grupper eller på holdet og øvelser af forskellig art. I videst muligt omfang vil der blive taget udgangspunkt i de problemstillinger I hver især sidder med.

For mere information kontakt kursusarrangør.

 

Kursussted: 

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup


Forplejning:
Kurset er med fuld forplejning.

Kursusarrangør:
Børn og familiekonsulenten
v. Britta Lund Nielsen
Østerballevej 56
5450 Otterup

Tlf. 41 43 04 56
E-mail: brittalundnielsen@mail.dk

Dokumentation og statusrapportskrivning

Vi ved, at det kan være vanskeligt, at beskrive sit plejebarn præcist og måske uden helt at vide,  hvilke forventninger forvaltningen kan have til en statusbeskrivelse.
Samtidig er dokumentation en vigtig del af arbejdet med plejebørn og forvaltningen vil  en gang hvert halve år – i forbindelse med opfølgningen af handleplanen – bede Jer om en skriftlige redegørelse, som vi kalder en statusrapport.

På kursusdagen skal vi derfor arbejde med følgende emner:

  • Hvad er dokumentation og statusrapportskrivning, og hvad skal den bruges til?
  • Hvordan kan man trænes i at observere og beskrive barnet?
  • Hvilken betydning har det sprog man anvender, og hvad betyder det at beskrivelsen skal være objektiv?
  • Hvorfor er det vigtigt at have fokus på barnets udvikling og på, hvordan I som plejefamilie udvikler Jer?
  • Hvilke etiske og retslige aspekter er der ved at skulle dokumentere og skrive status?

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren og drøftelser i grupper og på holdet med udgangspunkt i Jeres egne problem-stillinger. Så derfor er det vigtigt, at I kender den handleplans mål og delmål, der er for Jeres plejebarn.